De handelaars uit het promotaksgebied hebben zich verenigd in de handelaarsvereniging vzw Geel Centrum. Het promotaksgebied omvat Nieuwstraat, Pas, Markt, Stationsstraat, Stationsplein, Werft en Diestseweg. De vereniging staat in voor het promoten van Geel Centrum als aantrekkelijk winkelcentrum en neemt de coördinatie van tal van activiteiten op zich. Daarnaast worden op regelmatig basis netwerkmomenten georganiseerd om de centrumhandelaars te informeren en inspireren.

Vzw Geel Centrum is een niet-gemeentelijke vzw. Het bestuur komt maandelijks samen om acties uit te werken en in overleg te treden met het stadsbestuur, dat bij hoofde van de schepen van lokale economie vertegenwoordigd is in de vereniging. Het stadsbestuur overhandigt vzw Geel Centrum jaarlijks een subsidie, die grotendeels voort komt uit de ontvangen promotaks. De vereniging zorgt daarnaast zelf ook voor inkomsten, o.a. door de organisatie van evenementen als Frinket Foodtruckfestival en het aantrekken van structurele partners. De centrummanager neemt de dagelijkse werking van de vzw voor zijn rekening. Overleg en samenwerking met externe organisaties als Toerisme Geel en Unizo Geel zijn daarin belangrijk.

Binnen het promotaksgebied werd door het stadsbestuur in overleg met de provincie Antwerpen een kernwinkelgebied afgebakend. Dit gebied omvat Nieuwstraat, Markt en Pas (tot aan Heilige Geeststraat). Voor het kernwinkelgebied is momenteel één subsidie van kracht: verhuis van een handelszaak van buiten naar binnen het kernwinkelgebied (subsidie in samenwerking met VLAIO). In samenwerking met de provincie Antwerpen loopt van mei 2018 tot mei 2020 ook het Efro-project ‘Straat in het Vizier’, waarbij concrete kernversterkende acties uitgerold zullen worden en waarbij het kernwinkelgebied een duidelijke identiteit aangemeten krijgt.

Voor meer info over de handelaars in Geel Centrum surf je naar www.geelcentrum.be.